23 mulige grunner til porer i sveiseavsettet

 1. Tomt for gass.
 2. Vind/gjennomtrekk som blåser bort dekkgassen.
 3. Fukt (hydrogen) tilstede i grunnmaterialet, gassen eller tilsettet.
 4. Tett gasspreder/gassmunnstykke.
 5. Feil pistolvinkel slik at du får injektorvirkning og suger inn luft i smeltebadet.
 6. Feil kontaktmunnstykke. F. eks. for kort slik at du får for lang lysbuelengde.
 7. Maling, olje, fett, lim o.l. på tilsett eller grunnmaterialet.
 8. Rust/rustfilm på tilsett eller grunnmaterialet som kan danne ødeleggende gasser og oksydering.
 9. Zink til stede på grunnmaterialet.
 10. For mye sveisespray som forstyrrer sveiseprosessen.
 11. Tilgriset/tett innerleder.
 12. For mye/for lite gass. For mye så kan du få injektorvirkning f.eks. inne i et hjørne. Har du for lite gass, så slipper luft til lettere.
 13. Sveisefugen er åpen i rot og smelta kan «suge» inn luft bakfra.
 14. Feil med dekkgassen fra produsenten.
 15. Lekkasjer i gasslanger fra regulator til eurokobling. Trykktestes ved å åpne gassflasken og «spyle» gass gjennom anlegget i noen sekunder (ta av trykket på matehjulene). Steng gassflasken igjen og se om trykket på regulatoren holder. Hvis trykket faller, så er det lekkasje i systemet.
 16. Pakninger i eurokobling eller innerleder.
 17. Defekt magnetventil i sveiseapparat.
 18. Feil gassmunnstykke (lengde).
 19. Feil eller manglende gassforstrømning.
 20. Gasslinjen i sveiseapparatet kan bli tømt etter f.eks. en pause slik at du får en «gassløs» start. Utløs gasstrømning i noen sekunder, kutt tråden på riktig lengde og begynn arbeidet.
 21. Grunnmaterialet er kaldt. Kondens kan oppstå og fukt (hydrogen) utvikles, som igjen kan gi porer.
 22. For lang avstand mellom sveisepistol og grunnmaterialet. Lysbuelengden blir feil.
 23. Urenheter i grunnmaterialet (legeringen).